No items found.
close
De wetenschap

Wetenschappelijk inzicht, gedreven door data

Wanneer je meet wat écht belangrijk is kun je de juiste actie nemen.  

Alleen dan kun je stress bij medewerkers, afwezigheid en personeelsverloop verminderen, terwijl je de betrokkenheid en tevredenheid vergroot.

Ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van götenborg

In het licht van onze missie om medewerkersbetrokkenheid te vergroten, werkten we samen met Leif Denti, Ph.D.(Innovatief Leiderschap en Management) aan de Universiteit van Götenborg.

Dit onderzoek zorgde ervoor dat we meer begrijpen over welke gegevens er echt toe doen als het gaat om het voorspellen van het gedrag van medewerkers. Dit betekent dat we intelligente actieplannen kunnen voorstellen om stress, afwezigheid en personeelsverloop te verminderen, terwijl de tevredenheid wordt verhoogd.

Vertrouw op de juiste vragen

Het belangrijkste doel van het onderzoek van Leif Denti was om vast te stellen welke gegevenswerkelijk van belang waren. Op basis hiervan zijn de enquêtes van Winningtemp ontwikkeld.

Het onderzoek was gebaseerd op studies die gegevens uit de Web of Science, Business Source Premier en PsycInfo-databases omvatten, wat betekent dat we belangrijke inzichten vonden voor de relevantie van het meten van bepaalde factoren.

Omdat we weten dat we de juiste vragen stellen, kun je vertrouwen op de antwoorden en aanbevelingen die hieruit voortkomen.  

Het resultaat?

9 belangrijke metingen waarmee je de betrokkenheidsniveaus binnen je bedrijf kunt meten.
1.

LEIDERSCHAP

Read More

Leiderschap omvat de perceptie van een medewerker over hoe hun team, organisatie en persoonlijke carrière worden beheerd. Kleine dingen, zoals regelmatige één-op-één-gesprekken via het Winningtemp-platform, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het welzijn van een hele organisatie.

Read Less
2.

AUTONOMIE

Read More

Autonomie is het vermogen van een medewerker om met controle, keuzevrijheid en vrijheid te handelen. Het betekent dat medewerkers de controle hebben over belangrijke aspecten van hun werk, zoals hoe ze hun tijd gebruiken, en in hoeverre je hen de vrijheid geeft om te kiezen hoe ze dagelijkse taken uitvoeren.

Read Less
3.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Read More

Persoonlijke ontwikkeling verwijst naar het aantal kansen dat een medewerker heeft om zich te ontwikkelen op het gebied van werkgerelateerde kennis, vaardigheden en competenties, evenals persoonlijke effectiviteit, teamwork en leiderschap. Het kan ook niet-werkgerelateerde activiteiten omvatten, zoals het bereiken van een balans tussen werk en privé, productiviteit en stressmanagement.

Read Less
4.

zingeving

Read More

Zingeving verwijst naar het gevoel dat een werknemer heeft dat zijn of haar werk een doel heeft. Hoe sterk ze zich verbonden voelen met hun werk en hoe gemotiveerd ze zijn om hun best te doen voor de organisatie. Door effectief leiderschap kan een bedrijf een stevige basis creëren voor persoonlijke groei, vertrouwen, teamgeest, betrokkenheid en zingeving.

Read Less
5.

BETROKKEN

Read More

Hoe betrokken zijn medewerkers bij de bedrijfsvoering, in hoeverre ze dienen als merkambassadeurs en worden ze meegenomen bij besluitvormingsprocessen.

Read Less
6.

WERKSITUATIE

Read More

Werkssituatie verwijst naar het soort werk dat medewerkers verrichten, inclusief de aard van de taken, hun psychologische en fysieke eisen, hoe ze worden beloond, de omvang van hun werklast en hoe werklasten eerlijk worden verdeeld. Negatieve factoren zoals werkgerelateerde stress moeten ook worden overwogen.

Read Less
7.

WERKTEVREDENHEID

Read More

Werktevredenheid omvat de gevoelens van een medewerker over hun werk, evenals hun houding ten opzichte van hun werkgever. Het gebruik van systemen waarbij een medewerker waardering kan voelen voor hun werk door complimenten te geven over de prestaties van iemand anders, is een goede manier om de tevredenheid over het werk te verhogen.

Read Less
8.

TOEWIJDING

Read More

Toewijding verwijst naar hoe toegewijd medewerkers zich voelen ten opzichte van hun werk en in hoeverre ze zich zullen inspannen om het bedrijf te helpen zijn doelen te bereiken. Medewerkers die niet betrokken zijn, zullen minder loyaal zijn aan hun werkgevers, meer vatbaar voor absenteïsme en minder toegewijd.

Read Less
9.

TEAMGEEST

Read More

Teamgeest verwijst naar de energie die vrijkomt wanneer een team samenwerkt. Het omvat gevoelens van trots, verbondenheid, toewijding, dankbaarheid en de bereidheid om extra inspanningen te leveren om het team en de bredere organisatie te ondersteunen.

Read Less
+
21
%
meer werktevredenheid onder medewerkers na 1 jaar gebruik.
-
26
Miljoen
verzamelde antwoorden van medewerkers wereldwijd.
-
30
%
afname van gerapporteerde stress onder Winningtemp-gebruikers.

Een iso-gecertificeerde en veilige oplossing

Onze inzet voor topkwaliteit stopt niet bij hoe we wetenschappelijk werken. We hechten ook veel belang aan de bescherming van gegevens.

Alle klantgegevens worden verwerkt en beveiligd binnen Europa door AWS, en alle persoonlijke gegevens worden gepseudonimiseerd. We hebben twee ISO-certificaten: 27 701 & 27 001, en we volgen de naleving van Post-Schrems II.

medewerkerSTEVREDENHEIDSONDERZOEK gebASEERD op betrouwbare data

Maak gebruik van inzichten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.